Loading
Vliegplein 14D | 9991 Adegem

Active and assisted living: CreaClics

CreaClics is een weldoordachte all-in-one zorgdomotica oplossing die mensen comfortbel langer laat thuis wonen of die helpt na ziekte of een ongeval. Dit met volledige bescherming van de gebruikersgegevens en de hoogst beveiligde communicatieprotocollen. Ons systeem kan ook toegepast worden in rusthuizen, revalidatiecentra, zorghotels en ziekenhuizen in België en wereldwijd.
Door eenvoudige dagelijkse taken te automatiseren, zoals de televisie bedienen, deuren openen, gordijnen of luiken openen en sluiten, de temperatuur regelen, een automatisch bed regelen, verlichting aanpassen, hulp inroepen, … krijgen mensen het gevoel om onafhankelijker te leven. Naast enkele commando’s kunnen ook complete scenario’s worden geprogrammeerd. Bijvoorbeeld het “slapen-scenario”: alle lichten worden automatisch gedimd, de jaloezieën en gordijnen sluiten, de deuren worden vergrendeld, het automatische bed zakt, de temperatuur wordt aangepast, de televisie gaat uit.

Mensen worden ouder en willen in eerste instantie zo lang mogelijk comfortabel thuis wonen. Mensen met een zware beperking kunnen vandaag heel moeilijk zelfstandig wonen. Toch is de druk vanuit de politiek zeer hoog om meer zelfstandig(er) te leven. Ook voor instellingen geldt de regel om zoveel mogelijk “echte” zorg te verlenen en al de randzorg (vb. “Kan je de tv aanzetten?” “Kan je de gordijnen opendoen?” “Kan je het bed hoger zetten?”) op een alternatieve manier aan te bieden, wegens grote druk op personeelskost.

CreaClics biedt een applicatie aan om een woning of zorginstelling te automatiseren zodat elke sensor en actor met elkaar wordt verbonden en het gebouw een werkinstrument of hulpmiddel wordt. Zo wordt alles gecentraliseerd en zijn er geen 20 verschillende toepassingen waarbij de gebruiker door de bomen het bos niet meer ziet. Dit voor zowel de zorgnemer als voor de zorgverlener. Eén applicatie waar alles is geïntegreerd om comfortabel oud te worden of waar mensen met een handicap in zekere mate zelfstandigheid terugkrijgen. CreaClics kan eveneens ingezet worden in grote instellingen waar de zorgoproep en logging ervan zeer belangrijk zijn. Hier kunnen we koppelen met de zorgserver van de instelling of leveren we onze eigen oplossing.

Ook hulpbehoevenden kunnen op die manier langer zelfstandig thuiswonen en functioneren. Dergelijke aanpassingen in huis verhogen het comfort en ontspanningsgehalte. Automatisatie thuis kan een wezenlijk verschil bieden voor ouderen en hulpbehoevenden die graag thuis willen blijven wonen!

Maak hier vandaag nog uw afspraak voor onze speciaal ingerichte zorgkamer!

CONTACT