Loading
Vliegplein 14D | 9991 Adegem

Wat is KNX?

KNX: Inleiding

Meer comfort, meer veiligheid, meer energiebesparing: De vraag naar gebouwbeheersystemen neemt voortdurend toe.

Of het nu over een eengezinswoning of een kantorencomplex gaat, de vraag naar comfort en flexibiliteit voor het beheer van luchtbehandeling, verlichting en toegangscontrole neemt toe. Tegelijkertijd wordt het efficiënter gebruik van energie steeds belangrijker. Meer comfort en veiligheid gekoppeld aan een lager energieverbruik kan alleen met intelligente besturings- en controlesystemen. Nadeel is echter dat hierdoor meer bekabeling nodig is van de sensoren en actuatoren naar de besturings- en controlecentrales. Deze massale bekabeling vertaalt zich in hogere ontwerp- en installatiekosten, een verhoogd risico op brand, kortom in stijgende kosten.

Het Antwoord: KNX – wereldwijd de enige open STANDAARD voor woning- en gebouwautomatisering
Om de gegevensoverdracht van en naar alle componenten van het gebouwautomatiseringssysteem te verzekeren, is er een systeem nodig dat het probleem van geïsoleerde subsystemen oplost door er voor te zorgen dat al deze componenten met elkaar kunnen communiceren, ze als het ware dezelfde ‘taal’ te laten spreken. Er is goed nieuws want dit systeem bestaat: KNX. De KNX standaard is gebaseerd op meer dan 24 jaar ervaring, onder andere dankzij de voorgangersystemen van KNX: EIB, EHS en BatiBUS. Door alle busdeelnemers via de KNX-media (twisted pair, radio frequency, power line of IP/Ethernet) met elkaar te verbinden, kan er informatie uitgewisseld worden. Busdeelnemers worden in twee categorieën ingedeeld: sensoren en actuatoren. Er bestaan busdeelnemers voor alle mogelijke toepassingsgebieden, een paar voorbeelden: verlichting, zonwering, verwarming, ventilatie, airconditioning, beveiliging, persoonlijke alarmering, watercontrole, energiebeheer en energiemeters, telecommunicatie en consumentenelektronica. Voor een goed begrip: al deze functies worden d.m.v. het uniforme KNX-systeem, zonder bijkomende hulpapparatuur, bewerkstelligd.
VerlichtingZonweringBeveiligingEnergiebeheerHVAC
Systemen
Bewaking en
Alarmering
Bediening op
afstand
MeteringAudio/Video
Consumenten-
elektronika

KNX: Betekenis

Wereld betekent

Werelwijde referenties: KNX is alom tegenwoordig in de wereld van huis- en gebouwautomatisering. Verschillende miljoenen goed-functionerende installaties bevinden zich niet alleen in Europa maar ook in het Verre Oosten, Noord- en Zuid Amerika – een bewijs voor het succes van de KNX-aanpak. Meer dan 370 KNX-leden wereldwijd bieden bijna 7000 KNX-gecertificeerde producten voor verschillende toepassingsgebieden aan.

Open Standaard betekent

KNX is als Internationale Standaard (ISO/IEC 14543-3) , als Europese Standaard (CENELEC EN 50090 and CEN EN 13321-1) en als Chinese Standeard (GB/T 20965) erkent. Met KNX is de toekomst dus verzekerd. KNX producten van verschillende fabrikanten kunnen perfect met elkaar gecombineerd worden – dit probleemloos samenwerken en de naadloze integreerbaarheid worden d.m.v. het KNX handelsmerk gegaradeerd. Dit is waarom KNX wereldwijd de enige open STANDAARD voor alle toepassingen van huis- en gebouwenautomatisering is.

Huis- en Gebouwenautomatisering betekent

Een grote plus voor elk type gebouw: van het kantorencomplex tot het gemiddelde huishouden. Het maakt niet uit welk soort gebouw, KNX biedt compleet nieuwe mogelijkheden voor het beheren van gebouwen en dit tegen een aanvaardbaar kostenplaatje. KNX biedt slimme oplossingen terwijl conventionele installatietechnologieën dat alleen met aanzienlijke inspanningen kunnen realiseren. Met één enkel touch panel kunnen alle toepassingen in een huis of gebouw bestuurd worden. Van de verwarming, ventilatie en toegangscontrole tot de huishoudelijke apparaten – KNX maakt compleet nieuwe manieren van comfortverhoging, beveiliging, en energiebesparing in huizen en gebouwen, mogelijk.

KNX: één enkele aanpak met verschillende voordelen

Ongeacht waar, KNX brengt aantoonbare voordelen met zich mee voor architecten, ontwerpers en aannemers en bovenal voor de eigenaren en/of gebruikers van deze gebouwen.

  • Lage exploitatiekosten resulterend in aanzienlijke energiebesparingen Verlichting en verwarming zijn enkel aangeschakeld wanneer echt nodig, bv. op basis van tijdsprofielen en/of fysieke aanwezigheid, om daarmee energie en dus geld te besparen. Verder kan verlichting ook automatisch op basis van de aanwezige daglichtintensiteit gestuurd worden, om het energieverbruik voor verlichting werkelijk tot het strikte minimum te herleiden (enkel daar waar nodig zal de verlichting ingeschakeld worden).
  • Tijdsbesparing Het met elkaar verbinden van alle communicatieapparatuur via één bus bespaart zowel ontwerp- als installatietijd. Met de unieke fabrikant- en toepassingsonafhankelijke Engineering Tool Software (ETS) kunnen m.b.v. KNX-gecertificeerde producten, installaties ontworpen, geoptimaliseerd en geconfigureerd worden. Omdat het tool fabrikantonafhankelijk is, kunnen systeemintegratoren zonder enig probleem producten van verschillende fabrikanten én voor verschillende communicatiemedia (twisted pair, radio frequency, power line of IP/Ethernet) in één installatie combineren.
  • Flexibel en toekomstgericht 
    Een KNX-installatie kan op zeer eenvoudige wijze aangepast worden voor nieuwe toepassingen, ook het uitbreiden levert geen enkel probleem op. Nieuwe apparatuur (busdeelnemers) kan zeer gemakkelijk aan een bestaande installatie gekoppeld worden.

KNX Association: uw garantie voor een wereldwijde standaard!

De drijvende kracht achter KNX is KNX Association, een groep van toonaangevende bedrijven actief op vele gebieden van huis- en gebouwautomatisering. Op dit moment telt KNX Association meer dan 370 leden, die meer dan 80 % van de in Europa verkochte apparatuur voor dit toepassingsgebied vertegenwoordigen. Deze bedrijven promoten als gemeenschappelijk doel, de ontwikkeling van gebouwautomatiseringssystemen in het algemeen en KNX als de wereldwijde STANDAARD voor alle toepassingen voor de huis- en gebouwautomatisering in het bijzonder. Wereldwijd heeft KNX Association met meer dan 44.000 installateurs in 128 landen, met meer dan 100 technische universiteiten en met meer dan 300 opleidingscentra samenwerkingsovereenkomsten (partnerships) afgesloten.

KNX = VEILIG: Data veiligheid zorgt voor bescherming in uw installatie

De KNX groepering heeft zichzelf tot doel gesteld ‘beveiliging vanaf het begin’ te voorzien. Dit betekent dat zelfs de eerste download naar apparaten door de ETS vanaf het begin wordt gecodeerd. Voor dit doel wordt elk apparaat geleverd met een individuele FDSK (Factory Default Setup Key) aan de firmware, die de ETS moet kennen voordat hij programmeert. Veiligheid primeert!
CONTACT